تاریخ اجرا: دی 1391
سیستم: AV Arcade

فارسی سازی و پشتیبانی فنی سایت بازی آنلاین


فناوری ها :HTML-PHP-CSS
 موضوع : سرگرمی

 

 

توضیحات:

ابن سایت بر پایه AV Arcade بوده که یکی از بهترین سیستم های بازی آنلاین به حساب می آید.